15 oktober 2017

Caféhäng/Coffeshop hangout

Tid/Time: 19 oktober 17:30
Plats/Place: Espresso House Brunnsparken

Vi tar en fika, umgås och diskuterar aktiviteter för hösten.
We hang out, have a fika and discuss activities for this autumn.28 juni 2017

Namnbyte/Name change

På årsmötet den 4 maj beslutades att föreningen byter namn till LGBTQ Students Gothenburg. Den svenska översättningen blir HBTQ-studenter Göteborg. Vår emailadress är densamma, men bloggen har nu bytt namn och webbadress.

At the annual meeting on May 4th, the organisation decided to change names to LGBTQ Students Gothenburg. The Swedish translation will be HBTQ-studenter Göteborg. Our email adress remains the same, but our blog has now changed its name and web adress.

20 mars 2017

Nu startar Sveriges Förenade HBTQ-studenter Göteborg upp igen. Kom och fika med oss! 

Tid: 5 april 16.30
Plats: Stora gästmatsalen, Humanisten (en trappa ner från entrén, hiss finns)
Ring/messa om ni behöver vägbeskrivning! 0705 72643(noll)

SFQ Göteborg is starting up again. Come have some fika with us!

Time: April 5th, 4.30pm
Place: Stora gästmatsalen, Humanisten (one flight of stairs down from the entrance, elevator available)
Call or text if you need directions! 0705 72643(zero)

15 juni 2016

Vilande organisation/ Sleeping organisation

Nu är verksamhetsåret 2015-16 slut och den här styrelsen tackar för sig. Vi lämnade in alla relevanta handlingar till verksamhetsrevisorn som föreslog att vi skulle få ansvarsfrihet vilket det också röstades för.

Då det inte fanns något förslag på ny styrelse röstade vi fram att SFQ Göteborg för tillfället är vilande. Om någon vill starta upp verksamheten igen så finns det ett färdigt bankkontomed en summa pengar och info om detta och föreningens övriga handlingar finns hos Förbundsstyrelsen.

The year of activity 2015-16 is over and this board is saying goodbye. We submitted all the requested documents to our accountant who suggested that we should have freedom of liabilty. The votes were all for that.

There were no suggestions for a new board, therefore the local branch is now considered sleeping. If someone wish to start it up again they should talk to the national board who have information about the bankaccount and are keeping the important documents for the time being. You will find contact-information here http://hbtqstudenterna.se/om-sfq/kontakt/


Goodbye from Dina, Danny, Elias, Anna & Corre.

5 juni 2016

Årsmöte lokal/ Locale for the annual meeting

Årsmötet kommer hållas i Pedagogens B-hus (Åsikten) på Läroverksgatan 15, entré-våning.


The annual meeting will be held at Pedagogen house B (Åsikten), at Läroverksgatan 15 entry-level.

21 maj 2016

Kallelse årsmöte/ Annual meeting

Nu är det dags att välja en styrelse för nästa verksamhetsår. Mötet tar troligtvis runt en timme. Kom och bestäm vilka som ska driva SFQ Göteborg vidare, eller nominera dig själv. Mötet hålls på svenska. Plats kommer meddelas så snart som möjigt.

It is time to choose a new board for the next year of activity. The meeting will probably take an hour of your time. Come and decide who are going to lead SFQ Göteborg forward, or nominate yourself. The meeting will be held in swedish. Place will be announced a s soon as possible.

See ya
Hälsningar/Greetings Anna, Dinah, Danny, Corre och Elias

På mötet kommer följande ärenden att behandlas:
Beslutsärenden
.1 Fastställande av verksamhetsredovisning
.2 Fastställande av ekonomisk redovisning 
.3 Revisorsberättelse
.4 Beslut om ansvarsfrihet
.5 Propositioner
.6 Motioner
Val
.1 Val av lokalavdelningsansvarig
.2 Val av kassör
.3 Val av övriga ledamöter
.4 Val av valberedning
.5 Val av revisor
Alla medlemmar i SFQ Göteborg är röstberättigade på mötet och styrelsen hoppas att många tar chansen att göra sin röst hörd!
VÄLKOMNA

11 oktober 2015

Lokalavdelningskonferens

Efter två dagars konferens tillsammans med representanter för lokalavdelningarna runt om i Sverige och våran förbundsordförande, vice ordförande och kassör är jag nu hemma igen, trött men mycket nöjd.

Under de här dagarna har vi pratat om hur SFQ ska drivas vidare, hur samarbetet mellan lokalavdelningar och förbundsstyrelse ska se ut och på vilket sätt vi ska förvalta den kunskap som vi fått av arbetet med rapporten Avslöja heteronormen!

Ett av de sätt vi kan fortsätta på är att öka medvetenheten hos studenter om vad som är diskriminering, kränkning och trakasserier samt hur en går tillväga för att göra en anmälan. Idag är det ofta svårt att veta vart en ska vända sig, både vad gäller anmälan och för hjälp och stöd. Men för att verkliga förändringar ska ske behöver anmälningsfrekvensen öka, och för att den ska öka behöver studenter känna att det finns stöd och hjälp att få. Detta kommer vi att arbeta mot. Vidare information kommer att postas längre fram på Förbundsstyrelsens hemsida och delas här.


Elias Olsson, styrelsemedlem/kassör SFQ Göteborg